• Effektive lokaler er rimeligere lokaler

  Det er god økonomi å leie nye og effektive kontorlokaler. Vi har laget et regnestykke for å vise at nye og effektive lokaler kan redusere leieutgiftene dramatisk sett opp mot dårligere utnyttede lokaler. La oss å ta et selskap med 40 ansatte som eksempel.

  En tommelfingerregel sier at du i et tradisjonelt lokale trenger 20 m2 per ansatt. Altså er behovet 800 m2. I Stavanger ligger bra og sentrumsnære lokaler på ca. 1800-2000 kroner per kvadrat. Vi tar snittet, 1900 kroner, som eksempel. Det gir leiekostnader på 1520 000 kroner i året.

  De flunkende nye lokalene i 4. etasje i Tasta Brygge er svært arealeffektive. Behovet per ansatt er redusert til 15 m2 per person. Det gir et samlet arealbehov på 600 m2 for den samme gjengen. Hvis vi beregner samme “utropspris”, 1900 per kvadrat, blir leien 1140 000 kroner.

  Lavere leie – bedre bunnlinje
  I vårt regneeksempel sparer du 380 000 kroner på et år. I realiteten mer – siden fellesutgifter blir beregnet ut fra hvor stort areal du leier. 200 m2 spart, med 200 kroner per m2 som anslag for fellesutgifter, gir ytterligere 40 000 i besparelse.

  Oppsummert eksempel: Et selskap med 40 ansatte kan spare 420 000 kroner (1 680 000  vs. 1 260 000) i året på å flytte til arealeffektive lokaler. Det er en reduksjon i leieutgiftene på 25 %. Og 420 000 kroner forbedring av bunnlinja. Og da har vi ikke regnet på verdien av reduserte driftsutgifter i et topp moderne bygg.

  Arealeffektivitet handler om mer enn antall brukere og areal per arbeidsplass, men gode rom og funksjoner understøtter kunnskapsarbeideres arbeid.

  Trivsel er også god økonomi
  Det var de harde kronene. Oppå dette kommer trivselseffekten. Trives medarbeiderne dine på arbeidsplassen, så gjør de en bedre jobb. Trivsel har selvsagt ikke bare med lokalene å gjøre, men å ha et fint interiør å hvile øynene på, å puste og tenke i godt inneklima, betyr mye for vår evne til å yte maksimalt. De kvalitetene får du i den nye toppetasjen i Tasta Brygge.

  Nærhet til havet øker innsikt og innovasjonsevne
  Argumentene ovenfor handler om kvalitetene inne i lokalene. I tillegg får vi hjelp av beliggenheten i Stavanger Nord. Nærhet til havet blir trukket fram som bra for oss mennesker i mange sammenhenger.

  “We are beginning to learn that our brains are hardwired to react positively to water and that being near it can calm and connect us, increase innovation and insight, and even heal what’s broken“, sier for eksempel  marinbiologen Wallace J. Nichols til Huffington Post. “When you have that simplified, quieter ‘blue’ space, your brain is better at a different set of processes”, sier han videre.

  Det var ett eksempel på gode ord om havet. Vi kunne laget en egen artikkel med undersøkelser og betraktninger som understreker kvalitetene nærhet til sjø gir oss. Vanskelig å sette konkrete tall, men trivsel er som kjent bra for oss mennesker.

  Bruk tiden din til kjernevirksomhet
  Tasta Brygge blir profesjonelt forvaltet av Malling & Co Stavanger. Bygget har egen vaktmester. Det skal være lett å være leietaker. Også det kan brytes ned til kroner. Jo mindre tid du trenger å bruke på å være vaktmester, jo mer tid kan du bruke på kjernevirksomheten. Der pengene kommer inn.